07.11.2011

Ny E6

Ny E6 åpnet den 7. november.
Ny E6 åpnet den 7. november, med nye inn- og utkjøringsramper på begge sider av E6.
Noe etterarbeid gjenstår når det gjelder utelys, skilting, veimerking og asfaltering langs de nye inn- og utkjøringsrampene. Her er flere parter innvolvert, bla Norske Shell, Statens Vegvesen og Mesta. Det gjenstår å avklare hvem som skal gjøre hva.
Vi beklager ulempene som den nye vegbyggingen har medført våre kunder.


Dette innholdet er skrevet ut fra www.nebbenes.no