Nebbenes Sørgående Kro
Sørgående Kro

Åpningstider
Våre åpningstider Sommeren 2019 
Mandag til torsdag: 08.30 - 22.00
Fredag: 08.30 - 21.00
Lørdag: 09.00 - 21.00
Søndag: 09.00 - 22.00

Beliggenhet

Nebbenes Syd ligger sentralt plassert i Ormliakrysset på Eidsvoll Verk. Det er for tiden store og omfattende ombyggingsarbeider i området det kan derfor tidvis være mye trafikk i visse perioder.

Tips. Kjører du etter GPS, tast inn Østre Hurdalveg 175