Nebbenes Sørgående Kro
Sørgående Kro

Åpningstider
Våre åpningstider Høsten 2018 
Mandag til Torsdag: 08.30 - 21.00
Fredag: 08.30 - 20.00
Lørdag: 10.00 - 20.00
Søndag: 10.00 - 21.00


Beliggenhet

Nebbenes Syd ligger sentralt plassert i Ormliakrysset på Eidsvoll Verk. Det er for tiden store og omfattende ombyggingsarbeider i området det kan derfor tidvis være mye trafikk i visse perioder.

Tips. Kjører du etter GPS, tast inn Østre Hurdalveg 175